Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 4''

Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 4'' :

Size : 4"
Panjang : 220 mm
Qty/ box : 100 pc

IDR 28,000.00 (IDR 30,500.00) Save IDR 2,500.00

Quantity:
+

Perkakas Lainnya
Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 6''

Kikir 1/2 Bulat Kasar 6'' / Hand Tools / Yokhohama 

Rp 35,000
(Rp 38,250)

Yokhohama Kikir Bulat Kasar 12''

Kikir Bulat Kasar 12'' / Hand Tools / Yokhohama

Rp 52,500
(Rp 57,500)

Jason Kikir Bulat Kasar 10''

Kikir Bulat Kasar 10'' / Hand Tools / Jason 

Rp 66,000
(Rp 73,000)

Jason Kikir Flat Kasar 8''

 Kikir Flat Kasar 8&#39&#39  / Hand Tools / Jason

Rp 42,500
(Rp 47,500)