Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 6''

Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 6'' :

Size : 6"
Panjang : 265 mm
Qty/ box : 100 pc

IDR 35,000.00 (IDR 38,250.00) Save IDR 3,250.00

Quantity:
+

Perkakas Lainnya
Yokhohama Kikir 1/2 Bulat Kasar 4''

Kikir 1/2 Bulat Kasar 4'' / Hand Tools / Yokhohama

Rp 28,000
(Rp 30,500)

Yokhohama Kikir Bulat Kasar 12''

Kikir Bulat Kasar 12'' / Hand Tools / Yokhohama

Rp 52,500
(Rp 57,500)

Jason Kikir Bulat Kasar 10''

Kikir Bulat Kasar 10'' / Hand Tools / Jason 

Rp 66,000
(Rp 73,000)

Jason Kikir Flat Kasar 8''

 Kikir Flat Kasar 8&#39&#39  / Hand Tools / Jason

Rp 42,500
(Rp 47,500)